sticky-header HTML

Kundecase

Norli lar Ludde ta drittarbeidet

I samarbeid med Ludico AS er Norli med på å teste ut ny robotteknologi. Ved hjelp av datamaskinen Ludde skal Norli-medarbeidere få slippe repetitive og tidkrevende systemarbeid i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. «Vi overlater robotarbeidet til robotene,» sier Hans Erik Krogh-Bjørnerud, økonomidirektør for Norli AS.

Det hele startet med et pilotprosjekt i Norlis lønnsavdeling. Våre lønnsmedarbeidere bruker mye tid på å registrere data om nye ansatte i både internsystemer og butikksystemer, samt å registrere når ansatte slutter eller endrer stilling internt i bedriften. Dette er ensformig og repetitivt arbeid som kan føles ganske hjerne- og hjerteløst – rett og slett robotarbeid. Så hvorfor ikke sette en robot til å utføre dem?

Norli AS har inngått et samarbeid med Ludico AS, hvor vi har satt inn datamaskinen Ludde til å avlaste medarbeiderne våre. Ludde er software-robot, som benytter såkalt RPA- teknologi, kort for Robotic Process Automation. Det betyr at man kan lære opp datamaskinen Ludde til å repetere arbeidsprosesser gjennom et grafisk brukergrensesnitt. For å lære seg en rutine, vil Ludico og en medarbeider som er kjent med prosessen (en såkalt superbruker) dokumentere prosessen på museklikknivå, slik at datamaskinen kan kopiere handlingsmønsteret. Med andre ord: Ludde er en hermegås.

«Vi i Norli ønsker å benytte våre ansatte på den beste måten, ikke tvinge ressurssterke medarbeidere til å sitte med ‘robotarbeid’,» forteller Hans Erik Krogh-Bjørnerud, økonomidirektør (CFO) for Norli AS.

«Vår visjon er å trekke roboten ut av de ansatte,» bekrefter Vegard Tronhus, partner og med-grunnlegger hos Ludico AS. «Målet er å slippe å bruke flinke, kunnskapsrike folk på dumme oppgaver.»

«Målet er å slippe å bruke flinke, kunnskapsrike folk på dumme oppgaver.»

Ludde hadde sin første arbeidsdag hos Norli AS i august 2021, og har på under 140 dager utført arbeid tilsvarende ca 40% av et årsverk. Ludde startet sin Norli-karriere i lønnsavdelingen, men Krogh-Bjørnerud og Tronhus kan fortelle at de allerede er godt i gang med å lære Ludde flere prosesser i andre avdelinger, blant annet hos Regnskap, Controlling og Grunndata.

«Vi har allerede funnet over 20 prosesser vi kan trene Ludde til å utføre, og flere verdikjeder med høyt potensiale for automasjon og forbedring ligger på blokka for gjennomgang i løpet av første halvår i 2022,» forteller Tronhus, «Vi jobber målrettet med prosesskartlegging sammen med Norlis ansatte, og vi oppdager flere robotvennlige forretningsprosesser hele tiden.»

Datamaskinen Ludde kan ikke tenke kreativt eller foreta egen problemløsing, men den kan heller ikke kjede seg eller trykke feil. Hvis Ludde støter på et problem den ikke er trent til å løse selv, vil den hoppe overoppgaven, begynne på neste og sende varsling til sine kollegaer. På denne måten kan Ludde gå gjennom de mest ensformige oppgavene, og likevel sørge for at problemstillinger som krever menneskelig problemløsning og interaksjon får det. I tillegg er Ludde en datamaskin; den trenger hverken pauser eller søvn, og jobber omtrent fem ganger raskere enn et menneske; 24 timer i døgnet, syv dager i uken, 365 dager i året.

«Et resultat av implementeringen av Ludde, er at vi samtidig blir tvunget til å gjennomgå systemene og forretningsprosessene våre,» forteller Krogh-Bjørnerud.

«På den måten kan vi oppdage potensiale for forbedringer, som ellers ville forblitt uoppdaget.»

«Vi ønsker at alle ansatte i Norli kan utfordre hvordan vi jobber, slik at vi kontinuerlig forbedrer oss,» fortsetter han.

I tillegg til at Ludde oppmuntrer til en gjennomgang av eksisterende forretningsprosesser, er også datamaskinen avhengig av medarbeidere som lærer den opp. Avdelinger jobber direkte med Ludicos team, og velger selv hvilke arbeidsoppgaver Ludde skal trenes til å utføre.  Datamaskinen Ludde skal ikke være noe fremmedelement som plutselig dukker opp og stjeler arbeidsoppgaver – Ludde er en digital medarbeider, og skal på sett og vis være en del av kollegiet. Dessuten er det avdelingenes ansatte som kjenner arbeidsprosessene best og hvor Luddes hjelp trengs.

Kontinuerlig forbedring er ikke noe som bare skjer i styrerom og i ledergrupper. Med RPA-teknologien får vi en helt annen deltagelse i våre digitale endringsprosesser. Vi får en skikkelig gjennomgang av prosessene våre, samtidig som vi kan si til medarbeiderne våre: «Hvis du forteller meg hvilke rutineoppgaver du utfører og hvordan du gjør det, kan du slippe å gjøre det mer!»», forklarer Krogh-Bjørnerud.

Ludde jobber for øyeblikket på under 10% av sin fulle kapasitet. Målet er å fortsette å trene Ludde til å utføre våre rutineprosesser, frigjøre tid fra våre dyktige og kunnskapsrike medarbeidere, og samtidig skape mer rom for innovasjon, kreativitet og kapasitet i arbeidshverdagen.

«Vi er på vei til å trekke ut roboten av våre ansatte» avslutter Krogh-Bjørnerud med et smil.

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå