sticky-header HTML

Kundecase

Lær hvorfor Mantena benytter RPA

Mantena er en bunnsolid bedrift som står sterkt i det norske næringslivet. Med slagordet: «Mantena skal være Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester» er det tydelig at Mantena ønsker å tenke nytt fremover i en industri som stadig krever høyere grad av effektivitet. RPA er et av verktøyene som tilrettelegger for nettopp dette.

 

Mantena har vært tydelige på at RPA kan være et gunstig verktøy fordi de har manuelle jobber som må gjøres, men som ikke krever høy grad av menneskelig kompetanse. Ved å være tidlig ute med å ta i bruk RPA som verktøy bygges innovasjonskultur internt i bedriften og viser handlekraft utad. Mantena har nå et godt utgangspunkt for å bruke RPA som et strategisk virkemiddel på sin digitale reise. 

 

Mantena møter stadig økende krav til effektivisering ved bruk av samme interne og finansielle midler. Kompetente ansatte går av med pensjon og legacy-systemer blir stadig tyngre å jobbe i. Repetitive og manuelle oppgaver må kontinuerlig gjennomføres til ukurante tider, for å opprettholde daglig drift. Alt dette er med på å skape utfordringer som kan avhjelpes ved bruk av verktøy som RPA.

 

Sammen med operativ kjerne hos Mantena avdekket teamet i Ludico gode prosesser som ikke har hatt fokus fra tradisjonelle IT-integrasjoner, men som krever mye repetisjon og manuelt arbeid. Ved bruk av RPA kan man tette hull som oppstår mellom integrasjoner og dermed bruke mennesker på de mer tankekrevende prosessene i bedriften.

Gjennom kursing av ansatte i Mantena er målet at mye av kompetansen rundt RPA på sikt skal ligge internt, slik kan verktøyet kan brukes effektivt på tvers av avdelinger og avhjelpe manuelle prosesser i hele bedriften.

 

  • Vi er veldig fornøyd med Ludico som RPA-partner og det arbeidet som utføres. Kontinuerlig oppfølging, tett samarbeid og gode relasjoner har ført til at RPA er et verktøy vi ser vi kommer til å få god nytte av i Mantena, sier IT-rådgiver Per Christian Stensgård.

 

  • Vi i Ludico gir kunden innsikt i hvordan de på best mulig måte kan bruke RPA som hjelpemiddel for å fjerne repetitive og svært manuelle oppgaver fra flinke hoder. Vi synes Mantena har valgt gode prosesser som bidrar til å redusere menneskelig behandlingstid, bekrefter konsulent i Ludico, Mathilde Bjørkås.

Mantena er en bunnsolid bedrift som står sterkt i det norske næringslivet. Med slagordet: «Mantena skal være Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester» er det tydelig at Mantena ønsker å tenke nytt fremover i en industri som stadig krever høyere grad av effektivitet. RPA er et av verktøyene som tilrettelegger for nettopp dette.

 

Mantena har vært tydelige på at RPA kan være et gunstig verktøy fordi de har manuelle jobber som må gjøres, men som ikke krever høy grad av menneskelig kompetanse. Ved å være tidlig ute med å ta i bruk RPA som verktøy bygges innovasjonskultur internt i bedriften og viser handlekraft utad. Mantena har nå et godt utgangspunkt for å bruke RPA som et strategisk virkemiddel på sin digitale reise. 

 

Mantena møter stadig økende krav til effektivisering ved bruk av samme interne og finansielle midler. Kompetente ansatte går av med pensjon og legacy-systemer blir stadig tyngre å jobbe i. Repetitive og manuelle oppgaver må kontinuerlig gjennomføres til ukurante tider, for å opprettholde daglig drift. Alt dette er med på å skape utfordringer som kan avhjelpes ved bruk av verktøy som RPA.

 

Sammen med operativ kjerne hos Mantena avdekket teamet i Ludico gode prosesser som ikke har hatt fokus fra tradisjonelle IT-integrasjoner, men som krever mye repetisjon og manuelt arbeid. Ved bruk av RPA kan man tette hull som oppstår mellom integrasjoner og dermed bruke mennesker på de mer tankekrevende prosessene i bedriften.

Gjennom kursing av ansatte i Mantena er målet at mye av kompetansen rundt RPA på sikt skal ligge internt, slik kan verktøyet kan brukes effektivt på tvers av avdelinger og avhjelpe manuelle prosesser i hele bedriften.

 

  • Vi er veldig fornøyd med Ludico som RPA-partner og det arbeidet som utføres. Kontinuerlig oppfølging, tett samarbeid og gode relasjoner har ført til at RPA er et verktøy vi ser vi kommer til å få god nytte av i Mantena, sier IT-rådgiver Per Christian Stensgård.

 

  • Vi i Ludico gir kunden innsikt i hvordan de på best mulig måte kan bruke RPA som hjelpemiddel for å fjerne repetitive og svært manuelle oppgaver fra flinke hoder. Vi synes Mantena har valgt gode prosesser som bidrar til å redusere menneskelig behandlingstid, bekrefter konsulent i Ludico, Mathilde Bjørkås.
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå