sticky-header HTML

Kundecase

Med lav inngangsbarriere og rask implementering ser Linstow RPA som ett nyttig hjelpemiddel

Linstow AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Linstow eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter i Norge og i utlandet. Linstow er heleid av det private investeringsselskapet AWilhelmsen AS, som har virksomhet innen eiendom, cruise, shipping og offshore og detaljhandel Med flere repetitive, regelstyrte og manuelle prosesser var Linstow ett godt sted å begynne med å utforske hvilke verdier implementering av RPA roboter vil gi selskapene.

 

RPA-reisen startet i 2017, og prosessen har nå kjørt hos Linstow over lang tid. Jobben som gjøres er en månedlig prosess som tar for seg bankavstemning på ett utvalg selskap og kontoer. Den er regelstyrt, repetitiv, avgrenset og passer derfor ypperlig for RPA.

 

«Linstow viste raskt interesse for RPA og hadde et tydelig ønske om, og evner til, å gjøre mye av robotjobben selv. Som verktøy er RPA intuitivt og enkelt å forholde seg til og Kenneth hos Linstow raskt skjønte konseptet, og var med på å utvikle deler av prosessen selv, til ett meget godt håndverk.» sier Vegard Tronhus Partner hos Ludico.

 

Til nå har prosessen gitt god verdi og man ser tydelig nytte av RPA internt. Satsningen på RPA har fått forankring i bedriften og har vært med på å skape «buzz» og interesse i flere deler av organisasjonen.

 

«Teamet fra Ludico var med på å kickstarte RPA-reisen vår. De satte seg raskt inn i utfordringen vår og fant en god løsning som vi er veldig fornøyd med. Vi har nå sett tydelig effekt av RPA: ikke bare at vi har fått frigjort tid og økt vår kvalitet, men vi har også fått flere initiativ for prosessforbedringer, noen gjør vi med robotifisering og andre initiativ løser vi ved å endre i våre prosesser.» sier Kenneth Mokkelbost IT sjef hos Linstow.

 

Med lav inngangsbarriere og rask implementering ser Linstow RPA som et nyttig hjelpemiddel som de nå ønsker å benytte også i andre selskaper i gruppen.

 

«Vi ser hvilken verdi RPA og Ludico har introdusert for oss, og vi ser for oss å automatisere flere prosesser på tvers av avdelinger og verdikjeder. Det unike med RPA er at vi kan rulle dette ut i det tempoet som vi selv ønsker, til en lav risiko; prosess for prosess og verdikjede for verdikjede» sier Tor Einar Ims – IT direktør hos AWilhelmsen Management

Linstow AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Linstow eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter i Norge og i utlandet. Linstow er heleid av det private investeringsselskapet AWilhelmsen AS, som har virksomhet innen eiendom, cruise, shipping og offshore og detaljhandel Med flere repetitive, regelstyrte og manuelle prosesser var Linstow ett godt sted å begynne med å utforske hvilke verdier implementering av RPA roboter vil gi selskapene.

 

RPA-reisen startet i 2017, og prosessen har nå kjørt hos Linstow over lang tid. Jobben som gjøres er en månedlig prosess som tar for seg bankavstemning på ett utvalg selskap og kontoer. Den er regelstyrt, repetitiv, avgrenset og passer derfor ypperlig for RPA.

 

«Linstow viste raskt interesse for RPA og hadde et tydelig ønske om, og evner til, å gjøre mye av robotjobben selv. Som verktøy er RPA intuitivt og enkelt å forholde seg til og Kenneth hos Linstow raskt skjønte konseptet, og var med på å utvikle deler av prosessen selv, til ett meget godt håndverk.» sier Vegard Tronhus Partner hos Ludico.

 

Til nå har prosessen gitt god verdi og man ser tydelig nytte av RPA internt. Satsningen på RPA har fått forankring i bedriften og har vært med på å skape «buzz» og interesse i flere deler av organisasjonen.

 

«Teamet fra Ludico var med på å kickstarte RPA-reisen vår. De satte seg raskt inn i utfordringen vår og fant en god løsning som vi er veldig fornøyd med. Vi har nå sett tydelig effekt av RPA: ikke bare at vi har fått frigjort tid og økt vår kvalitet, men vi har også fått flere initiativ for prosessforbedringer, noen gjør vi med robotifisering og andre initiativ løser vi ved å endre i våre prosesser.» sier Kenneth Mokkelbost IT sjef hos Linstow.

 

Med lav inngangsbarriere og rask implementering ser Linstow RPA som et nyttig hjelpemiddel som de nå ønsker å benytte også i andre selskaper i gruppen.

 

«Vi ser hvilken verdi RPA og Ludico har introdusert for oss, og vi ser for oss å automatisere flere prosesser på tvers av avdelinger og verdikjeder. Det unike med RPA er at vi kan rulle dette ut i det tempoet som vi selv ønsker, til en lav risiko; prosess for prosess og verdikjede for verdikjede» sier Tor Einar Ims – IT direktør hos AWilhelmsen Management

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå