sticky-header HTML

Kundecase

Hvordan bruker Høyskolen Kristiania RPA

Høyskolen Kristiania er en privat høyskole i Norge med over 10.000 studenter. De siste årene har høyskolen hatt en enorm vekst og det stilles derfor stadig krav til økt effektivitet i alle ledd. Høyskolen har et tydelig fokus på å være relevante, henge med i tiden og være med på å bygge kultur for innovasjon og nytenking. De mener at RPA kan være et viktig hjelpemiddel på den digitale reisen.

 

Samtidig som Høyskolen opplever betydelig vekst har de fremdeles et moderat ønske om nye ansettelser. Dette fører til at ulike løsninger for effektivisering må iverksettes. Med betydelig økende antall studenter øker også behovet for manuelt arbeid ved for eksempel registrering og fakturering av studenter. Mange av oppgavene er regelstyrte og repetitive, men systemene inneholder ikke all ønsket funksjonalitet og integrasjon for å gjøre arbeidet mest mulig effektivt. Endringer krever betydelige ressurser og tar tid. RPA kan derfor være en viktig del av verktøykassen for å dekke disse integrasjonshullene på veien til full integrasjon i eksisterende løsninger. 

 

Ludico kom i kontakt med Høyskolen og det viste seg raskt at det eksisterte stort potensiale for å bruke RPA til å løse manuelle oppgaver. Ved bruk av RPA til gjentagende og regelstyrte oppgaver kan kloke hoder bruke tid på å løse de sakene som virkelig krever det.

 

«Teamet i Ludico satte seg fort inn i problemstillingene våre og kom opp med et design og prosjektplan som matchet vårt ønske. Med kontinuerlig oppfølging og avklaringer underveis har vi kommet godt i gang med RPA-reisen og gleder oss til fortsettelsen» sier økonomisjef Kjetil Lindmark.

 

Vi mener at Høyskolen har en god strategi for en god RPA-reisen. De ønsker tydelig å bygge kultur for bruken av digitale verktøy som RPA. Ved implementering av RPA vil de lære mye, samt se fordelene og bruksområdene for robotisering i bedriften. Silje har et godt øye for gode prosesser som kan automatiseres og som vil skape høy verdi for Høyskolen.

Høyskolen Kristiania er en privat høyskole i Norge med over 10.000 studenter. De siste årene har høyskolen hatt en enorm vekst og det stilles derfor stadig krav til økt effektivitet i alle ledd. Høyskolen har et tydelig fokus på å være relevante, henge med i tiden og være med på å bygge kultur for innovasjon og nytenking. De mener at RPA kan være et viktig hjelpemiddel på den digitale reisen.

 

Samtidig som Høyskolen opplever betydelig vekst har de fremdeles et moderat ønske om nye ansettelser. Dette fører til at ulike løsninger for effektivisering må iverksettes. Med betydelig økende antall studenter øker også behovet for manuelt arbeid ved for eksempel registrering og fakturering av studenter. Mange av oppgavene er regelstyrte og repetitive, men systemene inneholder ikke all ønsket funksjonalitet og integrasjon for å gjøre arbeidet mest mulig effektivt. Endringer krever betydelige ressurser og tar tid. RPA kan derfor være en viktig del av verktøykassen for å dekke disse integrasjonshullene på veien til full integrasjon i eksisterende løsninger. 

 

Ludico kom i kontakt med Høyskolen og det viste seg raskt at det eksisterte stort potensiale for å bruke RPA til å løse manuelle oppgaver. Ved bruk av RPA til gjentagende og regelstyrte oppgaver kan kloke hoder bruke tid på å løse de sakene som virkelig krever det.

 

«Teamet i Ludico satte seg fort inn i problemstillingene våre og kom opp med et design og prosjektplan som matchet vårt ønske. Med kontinuerlig oppfølging og avklaringer underveis har vi kommet godt i gang med RPA-reisen og gleder oss til fortsettelsen» sier økonomisjef Kjetil Lindmark.

 

Vi mener at Høyskolen har en god strategi for en god RPA-reisen. De ønsker tydelig å bygge kultur for bruken av digitale verktøy som RPA. Ved implementering av RPA vil de lære mye, samt se fordelene og bruksområdene for robotisering i bedriften. Silje har et godt øye for gode prosesser som kan automatiseres og som vil skape høy verdi for Høyskolen.

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå