Digital Endringsreise

Vi i Ludico fokuserer på å hjelpe organisasjoner med forbedring av forretnings prosesser som kan bespare organisasjoner for tid og kostnader og gi ansatte muligheten til å jobbe med mer verdiskapende arbeid. Digital endringsreise handler om bruk av nye teknologier for å forbedre en organisasjon sine prosesser, produkter og tjenester.

En digital endringsreise handler også om mer enn det å effektivisere prosesser med ny teknologi. En digital endringsreise setter mennesket som utfører prosesser med teknologi i sentrum.

Organisasjoner opplever oftere at kunder, leverandører, eiere og ansatte stiller nye krav hyppigere enn tidligere. Teknologien i dag utvikler seg raskere enn noen gang, noe som kan føre til at beslutninger blir tatt raskere, med et mindre beslutningsgrunnlag, enn tidligere. Dette kan føre til konsekvenser i det langsiktige løp. Det vil derfor bli viktigere å forstå betydning og konsekvens av sine valg i sin digitale endringsreise. 

Vi ønsker å hjelpe våre kunder på sin digitale endringsreise ved å utforske muligheter for prosessforbedringer, innovasjon og å implementere ny teknologi. Vi lytter til våre kunder, jobber smidig og tilpasser våre tjenester og leveranser etter kundens behov.

Vi ønsker å være førstevalget til organisasjoner som ønsker en rask og trygg kickstart i sin digitale endringsreise.

RPA

Robotic Process Automation
Bruker du fremdeles din flinke ansatte til rutinearbeid, da er du ikke alene. Men det finnes en løsning. La RPA roboter ta de kjedelige oppgavene

Kunstig Intelligens (AI)

AI/Maskinlæring for forretningsprosesser
Ved behov for økt lesbarhet på ustrukturerte data, prosessforståelse og analyser på «bigdata», bruker vi AI og maskinlærings algoritmer og software.

Kompetansebygging

Kunnskapsoverføring og trening
Utvikling og kontinuerlig påfyll av intern kompetanse er en forutsetning for å kunne drive digital endring og automatisering av forretningsprosesser over tid.

Vi jobber med alle bransjer, og opplever ofte de beste resultatene, når vi ikke er farget av bransjekunnskap og «slik har vi alltid gjort det».
Nedenfor har vi listet opp noen situasjoner og utfordringer som vi leverer på

” Vi har opplevd sterk vekst
og/eller planlegger for vekst ”

” Vi bruker mye tid på rutineoppgaver som medfører
at vi ikke får tenkt verdiskaping ”

” Vi bruker “tung kompetanse til
lette jobber ”

” Vi ønsker å digitalisere men alt henger sammen
– hvor skal vi begynne? ”
” Vi skulle gjerne hatt oppdatert dokumentasjon
over våre forretnings prosesser. ”

” Våre systemer snakker ikke sammen
– og vi er nødt til å oppdatere flere steder ”

” Det er kamp om de beste hodene,
og vi ønsker å være ett godt sted å jobbe ”

” Vi har begrenset med utviklingskapasitet og prosessforbedringer blir sjeldent prioritert ”
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå