RPA

Robotic Process Automation
RPA er ett verktøy vi ofte benytter tidlig i en digital endringsreise. Det er raskt å jobbe med og vi utvikler automatiserte forretningsprosesser i løpet av få uker. RPA bruker vi til å automatisere forretningsprosesser som er regelstyrte og som følger en standard prosedyre.
RPA er en software robot som vi trener opp til å etterligne de rutineoppgavene bedriftens ansatte i dag utfører. Slik kan vi sikre optimal ressursutnyttelse. La robotene gjøre de kjedelige og gjentagende rutineoppgavene som roboten er best til, og la de ansatte fokusere på verdiskapene oppgaver, kundekontakt og avvikshåndtering. Roboten jobber i de samme programmene som ansatte gjør, den vil trykke på de samme knappene, flytte den samme dataen som menneskene gjør i dag. Bare mye raskere, til rett tid og uten menneskelige feil og glemsel. «93% av organisasjonene sier at prosess automasjon kickstarter deres digitalt transformasjon reise»

Source: The Economist: Advantage of Automation – May 2019

RPA

Robotic Process Automation

RPA er ett verktøy vi ofte benytter tidlig i en digital endringsreise. Det er raskt å jobbe med, og vi utvikler automatiserte forretningsprosesser i løpet av få uker. RPA bruker vi til å automatisere forretningsprosesser som er regelstyrte og som følger en standard prosedyre.

RPA er en software robot som vi trener opp til å etterligne de rutineoppgavene bedriftens ansatte i dag utfører. Slik kan vi sikre optimal ressursutnyttelse. La robotene gjøre de kjedelige og gjentagende rutineoppgavene som roboten er best til, og la de ansatte fokusere på verdiskapene oppgaver, kundekontakt og avvikshåndtering.


Roboten jobber i de samme programmene som ansatte gjør, den vil trykke på de samme knappene, flytte den samme dataen som menneskene gjør i dag. Bare mye raskere, til rett tid og uten menneskelige feil og glemsel.


«93% av organisasjonene sier at prosess automasjon kickstarter deres digitalt transformasjon reise» Source: The Economist: Advantage of Automation – May 2019

Hva er en RPA robot:

En software robot som etterligner mennesklig aktiviet i alle bedriftens programvarer.Softwaren er ikke avhengig av hverken APIer eller tradisjonell integrasjoner, og roboten trenger bare tilgang som en vanlig ansatt ved brukernavn og passord.

Vi trener roboten i ett grafisk grensesnitt med «drag`n drop» og «lowcode» som medfører at mestringsbarrieren er meget lav.

Roboten jobber 24/7/365 og i «machine speed” – og en robot kan trenes til å utføre ubegrenset antall prosesser. Roboten glemmer ikke, gjør ikke feil, følger alltid bedriftens prosesdyrer, og tar ikke kaffepauser eller ferie. 

Hovedeffekter
RPA dreier seg om å benytte sine ressurser optimalt, og skape ett godt arbeidsmiljø. Hvorfor skal en bedrift bruke sine dyrbare ansatte til oppgaver som enkelt kan utføres maskinelt, og som heller ikke er motiverende for de ansatte?
Vi har en tydelig anbefaling: Bruk menneske der hvor menneske er overlegene robot, og bruk robot der hvor robot er overlegen menneske.
RPA gir også en økt kvalitet; roboten gjør ikke punchefeil, den følger alltid prosedyren til rett tid. Samtidig så kan RPA også gi økt innsikt og bedret beslutningsunderlag.
Fordeler for kunderne
Fordeler for de ansatte
Fordeler for bedriften :
Hvor finner vi ”robotvennlige forretningsprosesser»?
Kan du vise oss hva du gjør kan vi trene roboten til å gjøre det samme. Så lenge prosessenes har en arbeidsbeskrivelse som skal følges og valg tas på bakgrunn av regelsett og kalkulasjoner og ikke magefølelse, kan vi har kan vi trene roboten til å utføre hele eller deler av prosessen. Robotene samhandler alltid med ett menneske, enten ved at roboten gjør forarbeid som sendes til ett menneske, eller tar over når menneske har gjort sin del.

Vi finner alltid robotvennlige prosesser innenfor:

Hvordan kan jeg få testet ut RPA?

RPA prosjekter tillater en agil tilnærming, hvor vi ofte avgrenser scope til en person, en avdeling, eller en verdikjede sine prosesser og bygger ut scopet etter erfaring og måloppnåelse
Alle våre prosjekt er spesialtilpassede for våre enkelte kunders utfordringer, behov, målsetninger, ressurser og ikke minste de ansatte. Selv om vi jobber med algoritmer og roboter, så er det jo for menneskene vi gjør dette, både de ansatte, kundene og eiere.

De fleste av våre prosjekter går igjennom følgende faser:

Vi hjelper deg, enten du har behov for en enkel test, eller har kommet i gang med deres RPA reise.

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå