Kunstig Intelligens (AI)
Maskinlæring for forretningsprosesser
Kunstig Intelligens revolusjonerer måten vi arbeider på, og har kommet for å bli. Begrepet er et av de største «buzzwordene» som er brukt innen teknologi og digital transformasjon i dag. Som leder er det vanskelig å unngå begrepet når man skal drive endringer i sin virksomhet. Kunstig Intelligens er et bredt og generelt samlebegrep som blir bruk til å beskrive en rekke teknologier.
Kunstig Intelligens er intelligente løsninger som er i stand til å simulere menneskelige handlinger, løse problemer og samtidig lære av egne feil og erfaringer.
TRE TYPER KUNSTIG INTELLIGENS
Våre tjenester innen Kunstig intelligens fordeler seg på 3 områder
PROSESSAUTOMATISERTING GJENNOM BRUK AV ROBOTER Det å bruke roboter til prosessautomasjon er den mest anvendte Kunstig intelligensen i dag. Dette området for Kunstig Intelligens blir stadig mer avansert, grunnet kontinuerlig forbedring av datakvalitet, mer sofistikerte dataintegrasjoner og IT-systemer.

Denne formen for Kunstig intelligens er regelbaserte algoritmer som er programmert til å utføre mer avanserte og intelligente aktiviteter enn tidligere.

Dette er den enkleste og rimeligste typen Kunstig Intelligens som gjør det mulig å sikre både rask og høy avkastning på investeringer.

KOGNITIVT INNSIKT

Dette området innen Kunstig Intelligens benytter seg av maskinlæringsalgoritmer og store datasett for å identifisere mønstre og deretter tolke hva mønstrene indikerer. Bruksområdet til Kognitiv Initiativ er mange, deriblant automatiserte beslutninger, predikasjon av utfall og automatisk klassifisering.

Hvordan skiller Kognitiv innsikt seg fra de mer tradisjonelle data analyse teknikkene? Svaret er at Kunstig Intelligens benytter seg av større mengder data som inneholder flere detaljer. Jo mer data som går gjennom algoritmen, desto bedre presterer algoritmen. Resultatet er da en mer presis analyse.

Denne formen for Kunstig Intelligent kan i praksis kun utføres av datamaskiner. Virksomheter som benytter seg av Kognitiv innsikt vil fort oppnå gevinster mer bedre analyser samtidig som de vil kunne skape flere arbeidsplasser.

KOGNITIVT ENGASJEMENT

Kunstig Intelligens prosjekter som tar i bruk Kognitiv Engasjement benytter seg av teknologier som intelligente agenter, maskinlæring, naturlig språkprosessering og chatbots.


Dette gir blant annet muligheter for virksomheter å holde kundesenteret/informasjonsenteret operativt 24/7.

Denne formen for Kunstig Intelligens er brukt mye internt i virksomheter for ansatte (B2B), men markedet for denne teknologien fra business to client (B2C) er i god vekst.

Kunstig Intelligens gir store løfter og mange fordeler

Effektiviserte forretningsprosesser

Økt innsikt i drift,
produksjon og verdiskapning

Bedret kundereise og kundeopplevelse

Hvordan kan Ludico deg med Kunstig Intelligens?
Våre ansatte ønsker å hjelpe deg og din virksomhet med å ta steget og ta i bruk Kunstig Intelligens. Vi har ansatte med erfaring innen kartlegging, strategi og utvikling innen teknologier som:
Nysgjerrig på hvordan Kunstig Intelligens kan hjelpe deg og din virksomhet?
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss

Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå