Kompetansebygging

Intern kompetanse overføring

Utvikling og kontinuerlig påfyll av intern kompetanse er en forutsetning for å kunne drive digital endring og  automatisering av forretningsprosesser over tid De smarte teknologiene vi benytter som RPA og forretningsvennlig AI, har en lav mestringsbarriere og er designet til å bli brukt av «operations» og de med prosessforståelsen.

Vi har intern kompetansebygging som en grunnstein i vår leveranse, og tilpasser denne til hver kundes behov og målsetninger.
Våre kunder vil normalt ha en målsetning om å kunne ta fullt eller delvis ansvar for videre utrulling av smarte teknologier i egen organisasjon. På den måten vil de ikke være avhengig av ekstern konsulenthjelp over tid. Vi anbefaler våre kunder å ha en praktisk tilnærming til når en skal begynne å bygge intern kompetanse, og normalt skjer dette etter at kunden har fått lansert ett antall automatiserte forretningsprosesser og fått høstet erfaringer, definerte ett målbilde og fått dedikerte ressurser til dette.
I første fase av implementering av smarte teknologier, er fokus først å fremst på å å få best ett «Proof of Consept», få erfaring fra egne forretningsprosesser, og få definert ett målbilde/roadmap. Når dette arbeidet er utført anbefaler vi å vurdere intern kompetansebygging.

Skreddersydd kompetansebygging:

Arbeidet med å bygge intern kompetanse blir skreddersydd til kundens ønsker og rammer.
Arbeidet med intern kompetansebygging er i stor grad avhengig av

-> Kundens interne ressurser, som økonomiske rammer og tilgjengelig tid for dette arbeid,
antall personer som ønskes å ha en rolle, deres bakgrunn og erfaring mm.

-> Kundens målsetning; hvor en ønsker å være og hvor raskt en ønsker å komme dit.

Kompetansebyggingen innholder en miks av følgende elementer

Kompetansebygging innen RPA og andre smarte teknologier, er ferskvare og er avhengig av en «hands on»-tilnærming/prøving og feiling. Best erfaring har vi ved å benytte en mix av følgende opplæringselementer. Mixen blir også jevnlig evaluert og evt justert, i henhold til faktisk måloppnåelse, og feedback fra deltakerne:

Webkurs: Vi tilbyr en svært omfattende biblioteket av gratis kursmateriell over internett. Kursene er tilpasse forskjellige personas/roller i deres organisasjon. De er oppbygget slik at en må ta spesifikke kurs før neste kurs kan påbegynnes. De består som oftest av en miks av videosessioner og relevante oppgaver/multiplechoice tester. Til slutt av hvert kurs, er det som regel en «eksamen» som vil gi en sertifisering.
Ludico tilpasset oppfølging av webkurs:
Ludico tilpasset oppfølging av webkurs: Vi benytter ofte kortere sesjoner underveis av hvert kurs, hvor vi sikrer at kursene blir gjennomført iht plan, og setter tematikken i contekst til pågående utvikling. Vi tar en oppsummering og tilpasser en grundigere gjennomgang av temaet ved behov.vil gi en sertifisering.

Ludico tilpassede kurs:

Ludico tilpassede kurs: Spesielt for personer uten programmeringserfaring, har gi god erfaring med å starte kompetansebyggingen med ett grunnleggende kurs som introduserer deltakerne for terminologi og basis forståelse av hvordan utvikling skjer.

Webkurs:
Vi tilbyr en svært omfattende biblioteket av gratis kursmateriell over internett. Kursene er tilpasse forskjellige personas/roller i deres organisasjon. De er oppbygget slik at en må ta spesifikke kurs før neste kurs kan påbegynnes. De består som oftest av en mix av videosessioner og relevante oppgaver/multiplechoice tester. Til slutt av hvert kurs, er det som regel en «eksamen» som vil gi en sertifisering.

Tilpasset oppfølging av web kurs:

Vi benytter ofte kortere sesjoner underveis av hvert kurs, hvor vi sikrer at kursene blir gjennomført iht plan, og setter tematikken i contekst til pågående utvikling. Vi tar en oppsummering og tilpasser en grundigere gjennomgang av temaet ved behov.vil gi en sertifisering.

Tilpassede kurs:

Spesielt for personer uten programmeringserfaring, har gi god erfaring med å starte kompetansebyggingen med ett grunnleggende kurs som introduserer deltakerne for terminologi og basis forståelse av hvordan utvikling skjer.

Co-Working: Dette er den viktigste metoden å tilegne seg kunnskap på. Denne delen er alltid en vesentlig del av kompetansebyggingen. Vår erfaring er at en trenger å bygge erfaring ved å prøve og feile for å bli god. Dette spesielt for de som skal ha ansvar for utvikling og drift. Under Co-working så har vi god erfaring med å sitte sammen. På den måten vil vi oppnår vi en effektiv kompetansebygging. Vi sikrer at deltakerne selv søker og finner løsninger på problemstillingene ved å aktivt benytte diverse oppslagsverk og forum. Denne kompetansen er en vesentlig del av å bli god innen RPA, da en alltid vil støte på nye utfordringer uansett hvor god en har blitt. Gradvis får deltakerne stadig større utfordringer. I begynnelsen så utvikler vi normalt designet og gir deltakeren spesifikke deloppgaver som å utvikle en enkel funksjon. Deretter utvides involveringen iht til deltakerens progresjon.
Arbeid med en selvstendig prosess: For å sikre en total forståelse, gir vi til slutt deltakerne en selvstendig prosess hvor de selv skal bygge både design og utvikle/teste automasjonen. Her er det lurt å ha ett knippe med prosesser som har en lav kompleksitet og medium kompleksitet. Disse prosessene ville nødvendigvis ikke blitt prioritert tidlig i ett utviklingsløp med tanke på verdi og gevinstrealisering, men er gode i ett opplæringsperspektiv.
Kontinuerlig påfylling av kompetanse: RPA er i en ekstrem rask utvikling og det kommer stadig nye funksjoner og metoder å løse problemstillinger på. Ludico jobber aktivt med våre kunder med inspirasjons dager hvor vi har erfaringsdeling på tvers av kunder og hvor vi får siste oppdateringer fra teknologi leverandører og ‘usecase’ osv.

Eksperthjelp:
Mot slutten av kompetansebyggingen, opptrer vi normalt kun som eksperter spesielt ifm design fasen, og ved spesielt krevende problemstillinger. Dette er en rolle vi fortsetter å inneha også for kunder som har kommet langt i sin reise, og har bygget opp intern kompetanse og ett Centre of Excellence

Noen av våre kunder

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå

Noen
av våre kunder

Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå
Kontakt oss
Ta Kontakt med partner Vegard Tronhus412 67000 eller vegard@ludico.no for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå